ReHis - Technické pomôcky
rehis logo
Akcia: Rozšírené hľadanie Výsledok predchádzajúceho hľadania Všetky záznamy Tlačiť Pomocník

Načúvací prístroj

Model:

rôzne 3

Kód ISO:

21 45 03

Cenové rozpätie:

from 244 to 274

Kód podľa liečebného poriadku:

N86330, N77778, N74206, N41588, N85271, N85272, N84674, N84676, N77780, N86899, N86900

Zdroj:

zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Text:

Načúvací prístroj
Stredne ťažká nedoslýchavosť

názov kód podrobnosti cena spôsob úhrady
Match MA1T30-P N86330 digitálny zvukovodový načúvací prístroj 254.64 I
Breeze AGCo N77778 digitálny, CIC 257.32 I
INTERTON D-CM VC N74206 digitálny 259.24 I
OTICON Ergo ITE N41588 analógový 263.04 I
REAL RE-CIC N85271 digitálny načúvací prístroj 264.39 I
REAL RE-X N85272 digitálny načúvací prístroj 264.39 I
Next 4 ITE CIC N84674 digitálny 264.52 I
Next E ITE CIC N84676 digitálny 264.66 I
Unison Essential N77780 digitálny, CIC 264.66 I
ACTIVO Pro CIC N86899 digitálny 264.94 I
ACTIVO Pro Mini Canal N86900 digitálny 264.94 I

Poznámka:

Spôsob úhrady I (zdravotnícka pomôcka plne uhrádzaná na základe zdravotného poistenia)

Preskripcia: FON, ORN
FON (lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore foniatria)
ORN (lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia */
*/ s certifikátom akreditovaného pracoviska na predpisovanie načúvacích prístrojov)

Kľúčové slová:

sluch, ucho, nedoslýchavosť, načúvanie, načúvací prístroj, zvuk, sluchová strata